Staří a jeho projevy

Říká se, že člověk je tak starý, jak staře myslí. Jak si udržet co nejdéle svěží mysl, elán a dobrou tělesnou kondici? To je otázka na kterou není lehké odpovědět. V současnosti dochází k výrazným demografickým změnám obyvatelstva. Velmi zřetelně se prodlužuje střední délka života a to sebou přináší nové otázky řešení ekonomických a sociálních situací.Populace osob, které jsou starší 60 let tvoří ve vyspělých zemích světa 22 % společnosti, v České republice 21% a toto procento bude nadále stoupat.

Ženy versus muži

V nejrozvinutějších oblastech světa jsou tyto rozdíly větší než v Asii a zemích východní Evropy. Procento starších žen však stále roste. V rozvinutých oblastech světa byl v roce 1995 odhadován počet žen ve věku nad 60 let na více než 20% ženské populace. Předpověď vývoje počtu obyvatel České republiky do roku 2020 předpokládá výrazný pokles plodnosti a menší snížení úmrtnosti. Podle tohoto předpokladu by u nás v roce 2020 měla činit střední délka života při narození u mužů 73 – 75 roků, u žen 78 -80 roků.

Jaké jsou projevy stárnutí?

Za nejobecnější charakteristiku stárnutí se považuje zpomalení psychické činnosti. Nedostatky ve smyslovém vnímání mohou vyústit v emoční problémy, hlavně deprese, ale i úzkost a výbušnost staršího člověka. V sociálním kontaktu se špatně snáší úbytek sluchu, komplikace vyvolává také zhoršení zraku, někdy také čichu. Změny se týkají také pohybových schopností. Jedná se o úbytek síly a pružnosti svalů.

Vliv výživy

Důležité pravidlo pro zahájení správné výživy je pravidelnost, rytmus a vyváženost. Je všeobecně známo, že velká část populace, především té starší, trpí v důsledku nevhodného stravování a minimálního pohybu poruchou vylučování. Při těchto potížích je nutné zvýšit příjem potravy s dostatkem vlákniny (ovoce a zelenina) a zvýšit pohybovou aktivitu, případně zvýšit pohybovou aktivitu pro povzbuzení střevní peristaltiky. Důležitým faktorem je vytvoření vyváženého stavu mezi rostlinnou a živočišnou složkou. V naší stravě převažují živočišné bílkoviny (maso, vejce, uzeniny, sýry a mléčné výrobky). Konzumace nadměrného množství bílkovin způsobuje překyselení organismu a tímto se narušuje rovnováha mezi kyselými a zásaditými látkami.

Mléčné výrobky

V současné době se doporučuje umírněná konzumace mléčných výrobků, protože organismus zahleňují a obsahují těžko stravitelný kasein. Doporučovány jsou zakysané mléčné produkty a jogurty. Je prokázáno, že osteoporóza je způsobena nedostatkem vápníku. Pevnost kostí kromě výživy závisí do značné míry na pohybové aktivitě.

Pozor na cukr a sůl

Nepřiměřená konzumace soli a cukru patří ke značně škodlivým návykům špatné životosprávy. Jedná se o dva extrémy, které se navzájem podporují, protože kdo hodně sladí, obvykle také moc solí. Nadbytek soli vyplavuje vápník a další nerostné látky a tím se také podílí na vzniku osteoporózy. Velmi nezdravý je také bílý rafinovaný cukr. Po jeho použití stoupá hladina cukru v krvi a krátkodobě se cítíme lépe a radostněji. To však způsobí vyplavení inzulínu, který hladinu cukru v krvi snižuje, takže se opět dostavuje chuť na sladké, a tento koloběh pokračuje i s doprovodnými jevy únavy, ospalosti, vyčerpáním atd. Přemíra cukru současně způsobuje v těle nedostatek vápníku, chrómu, zinku, vitaminu B a zvyšuje nebezpečí vzniku onemocnění cukrovkou.

Vitaminy a minerály

Vitaminy a minerály hrají důležitou úlohu ve stravování a tím také při prevenci zdraví. Mnoho lidí se domnívá, že užíváním vitaminových doplňků a stopových prvků, bez ohledu na způsob stravování, budou zdrávi.

Tekutiny

Dostatek tekutin je důležitý v každém věku, především však ve stáří, kdy tělo zaznamenává značný přirozený úbytek tekutin. O pitném režimu rozhoduje především teplota prostředí, skladba výživy, námaha organismu apod. Obecně se doporučuje vypít asi 2 litry tekutin denně, rozhodující je však také druh tekutin. Také čerstvé ovoce a zelenina dodávají organismu nenahraditelné tekutiny, které v těle snadno transportují živiny a odstraňují z něho toxické látky.

Pohybová příprava starších lidí

Při sestavování cvičebního programu pro seniory je nutné respektovat věková specifika stárnoucího organismu, zdravotní stav, motivační faktory, dosaženou úroveň pohybových dovedností i zdatnost účastníků. Pohyb by měl navozovat uvolnění, psychickou pohodu a současně i radost a přísun endorfinů.

Pravidla zatěžování staršího organismu

Pokud má pohybová činnost účinným způsobem přispívat ke zdravému způsobu života, musí se jednat o činnost pravidelnou, dlouhodobou a jednotlivé rozpracované zásady se musí dodržovat. Je nutné brát v úvahu tyto aspekty:

  • celkové množství pohybových aktivit,
  • úsilí, s jakým je činnost prováděna,
  • výběr činností k udržení nebo rozvoji základních pohybových schopností,
  • psychické uspokojení,
  • rozložení pohybových aktivit během dne nebo týdne.

Publikace pr článků , seo služby a publikace marketingového obsahu od Seo-King.cz.