Tykačova Sev.en Global Investments koupila v USA těžební práva k uhlí

Česká skupina Sev.en Global Investments, která patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače, koupila těžební práva k více než dvěma miliardám tun uhlí ve Spojených státech. Dnes o tom skupina informovala v tiskové zprávě. Náklady na nákup práv neuvedla. Kromě toho skupina chystá i další investice v zahraničí.

Sev.en Global Investments, která od loňského roku řídí všechny zahraniční investice skupiny Sev.en, transakci dokončila před několika dny prostřednictvím své dceřiné společnosti Golden Eagle Land Company. Tu skupina založila před dvěma lety s cílem investovat do nákupu těžebních práv na uhlí a další nerostné suroviny v Americe. Uhelné rezervy česká skupina koupila od společností Colt a Ruger Coal Company od amerického miliardáře Chise Clinea.

„Nákup pozemků a těžebních práv je oblast, která je pro nás mimořádně zajímavá jak ve Spojených státech, tak v Austrálii. Vlastnictví těžebních práv nám umožňuje inkasovat platby za vytěžený nerost. Samotnou těžbu a dodání suroviny na trh zajišťují etablované těžební společnosti. Hledáme aktivně další podobné akviziční příležitosti těžebních práv, a to i na další suroviny, jako jsou zemní plyn, ropa, uran, ale i nikl nebo lithium. Samozřejmě platí i nadále, že se díváme i na řadu možností jak rozšířit naše portfolio těžebních kapacit, “ uvedl generální ředitel Sev.en Global Investments Alan Svoboda.