Potřebujeme vlastně pro kvalitní práci kancelář?

Na základě zkušeností s prací na home office spousta kanceláří přemýšlí nad novými možnostmi a alternativami k tradiční práci v kanceláři. Poslední měsíce nám ukázaly, že se to dá zvládnout i bez kanceláře, což se předtím zdálo téměř nemožné. A dnes je práce na home office běžnou součástí našich životů. Skoro se až nabízí otázka, jestli je vůbec potřeba se do kanceláře vracet zpátky, nebo by nám bylo lépe bez ní. Mnohé firmy počítají s tím, že i do budoucna zavedou hybridní formu práce. To znamená, že jejich zaměstnanci budou část týdne pracovat z domova a část z kanceláře. Jaké možnosti se jim nabízí?

Práce z domova

Jednou z možností je, využít práci na dálku kompletně. Pro některé zaměstnance to může znamenat pracovat z domova, jiní využijí třeba coworkingové prostory nebo budou chodit pracovat do kavárny. I v tomto případě se hodí mít pro své zaměstnance nějakou základnu, kde by se mohli sejít v případě, že by to bylo potřeba. Na dálku se obtížně vytváří blízké sociální kontakty, proto se doporučuje při tomto modelu práce pro své zaměstnance zavést nějaké teambuildingové aktivity. Mohou to být například filmové večery nebo vědomostní kvízy.

Zlatá střední cesta

Hybridní formy práce v sobě kombinují práci z domova a z kanceláře. Jednou z možností kombinace je model 50/50, kdy mají zaměstnanci možnost pracovat z domova až polovinu své pracovní doby. Obvykle tak bývá možnost pracovat z domova dva až tři dny v týdnu. Kancelář proto i v tomto modelu hraje důležitou roli, jelikož je často používaná a slouží jako zázemí a místo pro setkávání.

Nejde o místo, ale o obsah

Jeden z přístupů, který se v poslední době také rozmáhá, se zaměřuje spíše na splnění požadavků zaměstnavatele než na proces jejich tvorby. V tomto modelu se jako ukazatel pracovního výkonu počítají výsledky a nehledí se na počet odpracovaných hodin, které zaměstnanec strávil v kanceláři. V takovém případě není důležité odkud, kdy a jak zaměstnanec svůj úkol plnil, pokud byl schopen splnit všechny své povinnosti. Pokud tedy jeho hlavní činnost není přímo navázaná na fyzické trávení času na pracovišti (například při práci za přepážkou), může zaměstnanec svůj obnos práce vykonat kdekoliv, kde to pro něj je možné.